mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Powiatowe Centrum
Kształcenia Technicznego i Branżowego
w Oświęcimiu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://ozety.mobidziennik.pl/2017